PANASONIC SMT FEEDER- Bộ cấp linh kiện SMT hãng Panasonic

Document:
Updating..

KME Panasert BM123 BM221 BM231 Series FEEDER
Panasert CM402/602 Series FEEDER
Panasert MPAV2 MPAV2B MSF MCF MPAG3 Series FEEDER
Panasert MSH3 Ratchet Type Component Feeder
Panasert MSR Series Feeder
Panasert MV2C MV2F MV2V MV2VB Series Feeder
Panasert MV2C MV2F MV2V MV2VB Q Type Feeder
Panasert MV2C MV2F MV2VB Q Type Feeder
Panasert MV2F MV2VB MV2V K Type Feeder

 • Details
 • Comment
 • Đăng ký nhận thông tin về sản phẩm
 • KME Panasert BM123 BM221 BM231 Series FEEDER

  Part Number
  Description
  10896BF071
  8x4mm BM Tape Feeder 
  10896BF101
  8x2mm BM Tape Feeder 
  FAE1200MA300
  12mm BM Motorized Feeder
  FAE1600MA300
  16mm BM Motorized Feeder
  FAE2400MA300
  24mm BM Motorized Feeder
  FAE3200MA300
  32mm BM Motorized Feeder
  FAE4400MA300
  44mm BM Motorized Feeder
  FAE5600MA300   
  56mm BM Motorized Feeder

   

  Panasert CM402/602 Series FEEDER

  Part Number
  Description
  N610031080AA
  8mm 0201 SMT Feeder
  KXFW1KS5A00
  8mm SMT Feeder with Sensor
  KXFW1KSBA00
  8mm SMT Feeder without Sensor
  KXFW1KS6A00
  12/16mm SMT Feeder with Sensor
  KXFW1KSCA00
  12/16mm SMT Feeder without Sensor
  KXFW1KS7A00
  24/32mm SMT Feeder with Sensor
  KXFW1KSDA00
  24/32mm SMT Feeder without Sensor
  KXFW1LOYA00
  24/32mm SMT Feeder with Deep Groove
  KXFW1KS8A00
  44/56mm SMT Feeder with Sensor
  KXFW1KSEA00
  44/56mm SMT Feeder without Sensor
  KXFW1LOTA00
  44/56mm SMT Feeder with Deep Groove
  KXFW1KS9A00
  72mm SMT Feeder with Sensor
  KXFW1KSFA00
  72mm SMT Feeder without Sensor
  KXFW1LOZA00
  72mm SMT Feeder with Deep Groove
  KXFW1KS10A00
  88mm SMT Feeder with Sensor
  KXFW1KSEA00
  88mm SMT Feeder without Sensor

   

  Panasert MPAV2 MPAV2B MSF MCF MPAG3 Series FEEDER

  Part Number
  Description
  10488BF082
  32WX24P Emboss
  10488BF191
  8WX4P Paper
  10488BF194
  12WX8P Emboss
  10488BF193
  12*4mm Emboss
  10488BF192
  8*4mm Emboss
  10488BF149
  32*12mm Emboss
  10488BF141
  24*8mm Emboss
  10488BF136
  16*4mm Emboss
  10488BF092
  44*36mm Emboss
  10488BF073
  24*16mm Emboss
  10488BF072
  24*12mm Emboss
  10488BF068
  16*12mm Emboss
  10488BF067
  16*8mm Emboss

   

  Panasert MSH3 Ratchet Type Component Feeder

  Part Number
  Description
  10443BJ008
  8WX4P Paper
  10488BB030
  8*2mm Paper

   

  Panasert MSR Series Feeder

  Part Number
  Description
  FAG8W04RM1
  HT 8Wx4P Paper/Emboss  Double Reel
  156 10485BL056
  8Wx4P Paper/Emboss  Double Reel 10485BL
  10485BL098 0402
  8*2mm Paper/Emboss 
  10485BL098 0201
  8*2mm Paper/Emboss 
  10485BL151
  8*2mm Paper/Emboss 
  10485BL070
  16WX8P Paper/Emboss 
  10485BL066
  12WX8P Paper/Emboss Tape 
  FAG8S02RM1
  8*2mm  Paper/Emboss Tape 
  104858BL064/10485BL014
  12*4mm  Paper/Emboss Ratchet 

   

  Panasert MV2C MV2F MV2V MV2VB Series Feeder

  Part Number
  Description
  10488BB068
  8WX4P M Size K Type Double Feeder

   

  Panasert MV2C MV2F MV2V MV2VB Q Type Feeder

  Part Number
  Description
   
  24Wx12P X708PA2412 X708PB2412
   
  16Wx12P X708PB1612 X708PA1612
  •  

   

  Panasert MV2C MV2F MV2VB Q Type Feeder

  Part Number
  Description
   
  8Wx4P X708PB084C/X708PC084C

   

  Panasert MV2F MV2VB MV2V K Type Feeder

  Part Number
  Description
  1023034500
  12WX12P Emboss AA
  1023035500
  24WX12P Emboss AF
  10488BB013(1023034100) 
  12WX4P Emboss
  1049211000(1049201000)
  8WX2P Paper
  1049853000(1029832000)
  8WX4P Paper
  10898BB016
  16WX12P Emboss
  10898BB035
  32WX24P Emboss

   

products of the same category

1
May I help you?